Mappow, desinyow ha tresennow

Kresen Kernow yw tre dhe vilvilyow a vappow ha desinyow, a liw lymnans bewek a semlans Kernow yn termyn eus passyes.

Agan kuntellow a syns ynna nebes mappow hag atlasow a-varr yn kuntellow teyluyow golusek, hag yw lymnys yn fethus yn fenowgh mes ny brovions marnas kedhlow a-dro dhe’n tir perghennys gans an teylu na. A’n 17ves kansbledhen yw nebes, mes diwettha yns dre vras.

Kynsa mappyans efan a Gernow a hwarva a-dro dhe 1840 pan veu delinys mappow degedhow a bub pluw may hwodhvo perghennow tir pygemmys degedh (toll) a allsens debisya. Keveylyes yw an mappow gans lyver kevrannans hag a re kedhlow a gomprehend an dus a rentya pub splatt. An mappow a yll bos pur dhe les rag istori kerth hag oll anedha re beu rivenegys.

Essensek yw mappow Arhwithrans an Ordnans rag konvedhes fatel janjyas Kernow dres an osow. Kresen Kernow a with dewis efan a’n mappow ma dedhyes a 1820 ha komprehendya a wrons dyllansow diwettha, y’ga mysk 1880,1907,1930ow, 1960ow ha 1970ow, mayth yw nebes a skeul vras. Lyverva Genedhlek Alban re wrug kavadow an kuntel mappow Arhwithrans an Ordnans may hallo bos hwithrys warlinen.

Mappow Talvosegyans Ranndir ha kevrannansow (dedhyes a-dro dhe 1910) a yll bos dhe les ynwedh rag i dhe synsi ynna deskrifansow kerth keffrys ha styrya aga ferghennow, annedhysi ha’ga thalvosogeth y’n termyn na.

Dewis divers a vappow a yll bos kevys ynwedh yn kovskrifow Konsel Kernow, y’ga mysk mappow a dhiskwa devnydh tir ha dororieth. Ni a with ynwedh kevres efan a dresennow Lys Mor, a dhiskwa porthow a-dro dhe’n arvor.

Agan kuntellow a gomprehend milyow a vappow ha desinyow kevrynnys gans an diwysyans balweyth, ow tiskwedhes shaftow ha skorennow, keffrys ha kevres divers a dhesinyow drehevyans, kepar ha desinyow rag drehevyansow gans penser kernewek, Silvanus Trevail.

Skeusenweyth ayrek a veu displegys y’n 20ves kansvledhen ha kavadow yw kevres kompassus a imajys der an Kovadh Kerghynnedh Istorek.

Termys hwithra alhwedh: map, plan, chart, place names, tithe, Ordnance Survey, use map/plan in format search

Kuntellow alhwedh: MRO (abandoned mine plans), TM (tithe maps), TA (tithe apportionments), AD396 (Trevail plans), HB (Henderson Bull – surveyors), CC/HF (rights of way), X847 (architect plans),  DV (District Valuation), QSPDR (railway and canal plans)

Dyllansow alhwedh: Antique maps of Cornwall and the Isles of Scilly by RCE Quixley, second edition, 2018; Ordnance Survey maps: a concise guide for historians by Richard Oliver, 2005