Skolyow

Kresen Kernow yw tre dhe nebes skrifennow bryntin hag a baynt lymnans glew a fatel o bewnans an skolyow yn Kernow yn termyn eus passys.

Yn kynsa le, skolyow a veu dallethys gans kowethyansow po kowethasow kryjyk bodhek, ha’n brassa rann a drevow a’s teva skol ramasek rag tus hag a bayas feow, mes an Reyth Adhyskans 1870 a formyas Kesvaow Skolyow, hag a surhas bos provians parow a skolyow elvennek. Kresen Kernow a syns kovadhow a’n Kesvaow ma, ow komprehendya kovnotyansow, keffrys ha kansow a govadhow rag skolyow unnik.

Wosa 1862, kovlyvrow skol, gwithys gans an penndhyskador, yw fenten meur dhe les awos i dhe dheskrifa darvosow yn bewnans dedhyek an skol hag yn fenowgh i a govadh darvosow dhe les (kepar ha cirk y’n dre po effeyth neb omsettyans ayr), estrigow (rag kuntel mor-du po awos kleves ledan) ha fara fleghes arbennek. Agan kuntellow a gomprehend ynwedh kovlyvrow amyttyans, lyvrow kessydhyans, skeusennow, lyvrow termyn ha towlow skol. Merkyewgh, mar pleg, y hyllir hwithra tus unnik dres an kovadhow ma, ha bos kovadhow hag a gomprehend kedhlow fin deges rag 30 bledhen.

Reyth Adhyskans 1902 a dreusworras omgemeryans rag menystrans pub skol dhe Gonsel an Gonteth, ha ni a with kovadhow ow tochya dyghtyoryon, governours, polici adhyskans ha kessedhogow adhyskans.

Kresen Kernow yw tre ynwedh dhe guntel a-dro dhe Skol Valweyth Kammbronn (selys yn 1888), hag a gomprehend kovnotyansow an wovernours, kesskrifans ha kovadhow dyskyblon bys dhe 1993, keffrys ha lyvrow ober a’n bledhynnyow 1930.

Ni a with ynwedh kovadhow dhyworth skolyow teknogel ha trenyans erel, kepar ha Kolji Trenyans Truru ha Lowarth Diskwedhyans Lannbrobus, keffrys ha skolyow privedh, yntredha Skol Benneglos Truru.

Yth yw kavadow ynwedh istoris dyllys a skolyow ha skolyow yw menegys yn fenowgh yn istoris trevow ha pluwyow.

Termys hwithra alhwedh: place names, school names, admission, punishment, education, teachers, pupil, education, student

Kuntellow alhwedh: CC/ED (Education department), SRC/DC (District Education Committees), CSM (Camborne School of Mines), AD994 (Truro Training College), AD1683 and AD2160 (Probus Demonstration Garden)

Dyllansow alhwedhCornwall Education Week handbook: May 30th-June 4th, Truru, 1927; yma ynni raglavar dhe’n istori a adhyskans yn Kernow bys dhe 1927. Ni a with ynwedh istoris a skolyow unnik: hwithrewgh menegva an lyverva dre hanow an skol hepken.