Termyn syger ha tornyaseth

Niver bras a glubbow ha kowethasow re beu settys yn le yn Kernow dres an bledhynnyow, ha Kresen Kernow a with kovadhow kevrynnys dhe’n re ma, dhyworth Klubbow Tiogyon Yowynk dhe Fondyansow Benenes, golyow ilow, kowethyansow dramatek bodhesik ha lies moy. Ni a syns ynwedh kovadhow kevrynnys dhe lies sport dyffrans, y’ga mysk tennis, krycket ha bollow. Kovadhow an Konsel a syns manylyon a bollow-neuvya leel ha parkow.

Agan kuntel paperyow nowodhow teythyek yw fenten vryntin a gedhlow a-dro dhe hwarvosow leel, bewderyow hag argemynnow. Kuntel skeusennor an wask George Ellis a syns milyow a skeusennow a wolyow ha feryow leel, kuntellesow ha solempnyansow – y’ga mysk demedhyansow. Lyvrow termyn ha lytherow nowodhow, folenigow pryntys ha towlennow, oll an re ma a yll ri golok orth gwriansow diskwithans yn Kernow. Prevewgh unnweyth ger alhwedh (r.e. tennis, penn-bloodh, gwariva) y’gan menegvaow.

Tornyaseth yw diwysyans a dhur ha seweni yn Kernow. Ygerys dre dhevedhyans an hyns-horn, Kernow re dennas vysytoryon rag hy heyndirwel teg, lien gwerin meur y dhynyans ha boos dentethyel. Yn mysk agan kovskrifennow yma kovadhow dhyn a ostelyow ha bostiow, keffrys ha dydh-lyvrow viaj, gidys ha lies moy rag dynya vysytyoryon dhe Gernow. Ni a’gan beus ynwedh skeusennow, mappow, towlow, gidys, lyvrow ha skrifennow a bub sort kevrynnys dhe nebes a dennvosow Kernow an gwella aswonys, kepar ha’n Edenva ha Karrek Loos y’n Koos.

Y hyllir kavos kedhlow keworansel a-dro dhe themow termyn syger ha tornyaseth dre redya agan gidys Art, lien ha drama, Yeth Kernewek ha gonisogeth, ha Morek.

Termys hwithra alhwedh: individual sports or pastimes (e.g. tennis, golf, knitting), holidays, beach, travel, formats such as postcards or photographs, club or group names, tourism, tourist, game, hotel, seaside

Kuntellow alhwedh: CC/44, CC/38 (Cornwall Council Tourism Committee and Tourist Board)

Dyllansow alhwedhSportsmen of Cornwall by Michael George, 1986 ; The first hundred years: the story of rugby football in Cornwall by Tom Salmon, 1983; From Pilgrimage to Package Tour by June Palmer, 1992; ni a with ynwedh gidys-viajya a lies eghen dhe leow dres Kernow