Diskudha Istoris Du yn Kernow

Re’gan ledyas hwarvosow an hav ma dhe vires orth agan kuntellow kovskrifva gans dewlagas nowydh, dh’aga apposya ha gweles an pyth a dhiskudhons yn hwir a’n istoris divers ha dyffrans a Gernow. 

Nyns yw saw nowydh dallethys an ober ma, hag y tesevyn ni diskudha war an fordh moy a hwedhlow kudhys ha levow gwrys tewel. 

War on bos hemma testen gowrek, ytho re dhallethsyn ni dre fogella orth kovadhow ow tochya istori karibiek ha’n Kenwerth Kethyon Treusatlantek.

Towl a’gan beus dhe besya an ober ma gans mayni, bodhogyon ha studhyoryon, mes y fynnsyn ni kevrenna nebes a’gan diskudhansow bys y’n eur ma. 

Dre besya gans an ober ma, govenek a’gan beus y chalenchyn tybyansow usadow a Gernow y’n osow tremenys, diskudha levow ha hwedhlow nowydh, hag esya diskevrans a draow a’n par ma y’gan kuntellow. 

Martesen y fydh an Gid Kuntellow ma gweresek ha lesek dhywgh keffrys. 

Merkyewgh, mar pleg: y hwodhon ni bos y’gan menegva nebes termys yw divlas, ha nebes re janjyas aga styr dres termyn. Yma termys a’n par na a-berth yn nebes kovadhow derowel re beu gwithys rag kedhla dhe dhevnydhyoryon gnas ha dalgh a’n fentynnyow anedha. Ny wrons i dastewynnya breusow an Gonis Kovskrifennow ha Studhyansow Kernewek. Edrek a’gan beus a offens may kawssyo komprehendyans genen an termys ma.