Vysytyewgh ni

Gans edrek, ni re erviras dhe dhegea Kresen Kernow yn arbarghus. Pur bosek dhyn yw yagh agan vysytyoryon, bodhogyon ha mayni ytho, herwydh kussul a-lemmyn, ni a vydh deges a’dhyworth dy’Gwener 20 mis Meurth bys notis pella.

Mar wrussowgh ragerghi kovskrifennow rag vysyt hwithrans, ni a wra kestava orthowgh. Meur ras a’gas perthyans ha konvedhyans. Mirewgh mar pleg orth agan gwiasva ha media socyal rag nowydhheansow ha kedhlow.

 

Mars eus hwans dhywgh a wodriga gans agas teylu, hwithra agas neskerens, kemeres rann yn aktivita, po peuri diskwedhyans, Kresen Kernow yw an le ragowgh. Y hyllir agan vysytya rag hedhas heb kost dhe skrifennow a ystynn dres 850 bledhen a istori kernewek. Ni a brof ynwedh troyow, arethyow, shoppys ober skol, hwarvosow teylu, trenyans ha lies tra moy. Vysytyewgh agan folennow Dyski (Sowsnek) rag dismygi fatel yllowgh hwi dri skol po bagas, po vysytyewgh agan folen Pandr’a hwer (Sowsnek) rag dismygi a-dro dh’agan hwarvosow po gwriansow.

Vysytyoryon gemmyn

Kresen Kernow yw ygor ynter 9.30kh bys 4.30wh, dy’Meurth bys dy’Sadorn (a-der dy’golyow kemmyn) ha pubonan yw wolkom dh’agan vysytya rag gweles an pyth a’gan beus dh’y brofya. Keffrys ha’n lyverva ha stevel hwithra, ni a’gan diskwedhyansow, privedhyow – y’ga mysk Leow Chanjya ha komodytys rag chanjya dillas babiow – ha moy. An drehevyans yw hedhadow yn tien, y hyllir dyski moy a-dro dhe hedhadowder omma (Sowsnek). Fleghes ha babiow yw pur wolkom dhe Gresen Kernow, mes ni a wovyn orthowgh gasa tre agas enevales dov (kynth yw wolkom keun gweres). Wi-Fi yw kavadow dre bub rann, ha hwi a yll dri ha usya agas devisyow agas honan kepar ha leghennow ha barlenellow.

Vysytyoryon-hwithra

Pub huni yw wolkom dhe wruthyl hwithrans y’gan kovskrifva ha lyverva ha nyns eus edhom a ragerghi. Byttegyns, mar kodhowgh poran py skrifennow kovskrifva a garsewgh aga gweles der agas vysyt, hwi a yll aga ragerghi omma (Sowsnek) may fons i parys ha’gas gortos pan dhyffowgh. Bys dhe 12 tra a yll bos ragerghys, ha’n linen varow yw 11kh war’n jydh kyns agas vysyt. Mar nyns owgh hwi sur a’n pyth a garsewgh gweles, hwi a yll ebostya dhyn, govyn orth agan mayni der agas vysyt, dyski moy a-dro dh’agan kuntellow omma, po hwithra agan menegvaow a-ugh.

Rag drehedhes kovskrifvaow ha lyvrow tanow res yw dhywgh dri neb ID a dhiskwa agas hanow ha trigva. May hyllyn ni difres agan kuntellow, sosten ha diwes yw difennys y’n govskrifva ha spasow lyverva. Ny wren ni usya marnas pluvennow plomm y’n govskrifva, mes yma amaris may hyllowgh gasa pythow, keffrys ha leow dhe asa agas kotys glyb ha glawlennow a dhever. Hwi a yll dri kameras, mes notyewgh mar pleg bos kost dh’y dyli a’ga usya rag skeusenna lyvrow ha skrifennow (y’ga mysk kameras klapkodh).

Gwelewgh agan kostow omma (Sowsnek)

Dos omma ha parkya

Kresen Kernow yw desedhys war amal Resrudh, lamm berr a’n A30. Ni a’gan beus hwegh spas parkya hedhadow ha parkya heb kost strothys, mes yma lowr a barkyow kerri erel yn ogas.

Ni a skoodh yn krev us a garyans poblek prys may fo possybyl. Y hyllir kerdhes dh’omma a worsav hyns horn Resrudh (gans trenow didro a/dhe Paddington Loundres) yn pymthek mynysen, ha savla kyttrin leel yw desedhys orth Tesco Resrudh, kerdh le es pymp mynysen dhe-ves. Nebes kyttrinyow a hedh ogas dhe Gresen Kernow, y’ga mysk First Kernow niverennow 46 ha 47, Williams Travel niveren 312 ha kocha Hopley niverennow 215 ha 315. Taksiow a weythres yn-mes a’n gorsav hyns horn. Kerdh kott a-hys an gover a led yn ewn dhe gres an dre mayth eus niver a shoppys ha bostiow.